ES projektai

Veido odos priežiūros priemonių su karklo Salix purpurea “Gracilis” žievės ekstraktu MTEP rezultatų komercinimas

UAB “Kosmetikos tyrimų centras” pradėjo įgyvendinti projektą Veido odos priežiūros priemonių su karklo Salix purpurea “Gracilis” žievės ekstraktu MTEP rezultatų komercinimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas –  maceracijos metodu išgauto karklo Salix Purpurea Gracilis žievės ekstrakto (TPL 8 etapas) rezultatų pagrindu sukurti odos priežiūros priemones ir jas plėtoti, siekiant kuo aukštesnio komercinimo potencialo.

Projekto bendra vertė – 98 929,06 EUR, 100 proc. projektas  finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pradžia – 2020-11-25

Planuojama projekto pabaiga – 2022-01-31